Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Cuộc thi bài giảng điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bài 1. Tôi đi học

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: Trường THCS Lê Anh Xuân
Người gửi: Nguyễn Lương Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:21' 13-11-2007
Dung lượng: 464.5 KB
Số lượt tải: 390
Số lượt thích: 0 người
Giáo án Ngữ Văn 6
Trường : THCS Lê Anh Xuân
Giáo viên: Nguyễn Bảo Thoa

Tuần 1. Tiết 1 Văn bản
Hoạt động 1. Đọc , tìm hiểu chú thích ( 10 phút)
Giáo viên hướng dẫn cách đọc: Đọc to rõ ràng, dõng dạc thể hiện sự uy nghiêm của câu chuyện
Giáo viên hướng dẫn học sinh nắm được 3 ý chính trong định nghĩa truyền thuyết

I. Đọc tìm hiểu chú thích ( 10 phút)
Thường có yếu tố tưởng tượng kì ảo.
Là lọai truyện dân gian truyền miệng, kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử .
Thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân
Truyền thuyết là gì?
Họat động 2: Đọc, tìm hiểu nội dung văn bản (30 phút)
Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung văn bản và đút kết những ý chínnh
II. Đọc tìm hiểu nội dung văn bản: 1. Giới thiệu nhân vật
Lạc Long Quân:
Thần nòi rồng, sống ở dưới nước, con thần Long Nữ
Thần có nhiều phép lạ, diệt trừ yêu quái.
Dạy và giúp dân trồng trọt
Au Cơ
Thuộc dòng họ Thần Nông, Ở trên núi

Xinh đẹp tuyệt trần

Thích hoa thơm cỏ lạ
->Yếu tố tưởng tượng , kì ảo
=>Hình ảnh lớn lao, cao quí, đẹp đẽ
2. Diễn biến:
Âu cơ, Lạc Long Quân gặp nhau, đem lòng yêu nhau-> kết duyên chồng vợ
Âu Cơ mang thai-> sinh ra bọc trứng -> nở ra 100 con
Câu hỏi thảo luận: Theo em, chi tiết mẹ Au Cơ sinh ra bọc trăm trứng nở thành trăm người con trai khỏe mạnh có ý nghĩa gì? ( 2 phút )
Giải thích mọi người chúng ta đều là anh em ruột thịt do cùng một cha mẹ sinh ra
?Đồng bào?
50 con xuống biển + 50 con lên non -> nguyện giúp đỡ lẫn nhau

=> Cội nguồn + tinh thần dân tộc

3. Kết thúc
Con trưởng lên làm vua ? Hùng Vương
-> nước Văn Lang ra đời
Hoïat ñoäng 3: Toång keát ( 5 phuùt)
Giaùo vieân ñöa ra caâu hoûi thaûo luaän
Goïi 2 em ñoïc phaàn ghi nhôù trong SGK
Caâu hoûi thaûo luaän: Em haõy cho bieát yù nghóa cuûa truyeän Con Roàng chaùu Tieân ( 2 phuùt)
Theå hieän yù nguyeän ñoøan keát, thoáng nhaát coäng ñoàng cuûa ngöôøi Vieät
Nhằm giải thích, suy tôn nguồn gốc cao quý,
thiêng liêng của của cộng động người Việt
III. Ghi nhớ
Truyện Con Rồng , cháu Tiên có nhiều chi tiết tưởng tượng, lí ảo ( như hình tượng các nhân vật thần có nhiều phép lạ và hình tượng bọc trăm trứng, v.v?) nhằm giải thích, suy tôn nguồn gốc giống nòi và thể hiện ý nguyện đòan kết, thống nhất cộng đồng người Việt.
 
Gửi ý kiến